Mişcarea de emancipare politico-socială a românilor din Transilvania


1. Fișă de lucru


2. Asistență unitate
Prezentare - Mișcarea de emancipare din Transilvania
Domniile fanariote


1. Proiect didactic
2. Prezentare - Țările Române în secolul al XVIII și începutul secolului al XIX-lea

3. Fisa de lucru - Domniile fanarioteRevoluția de la 18211. Prezentare - Tudor Vladimirescu


TEST FINAL